Psykomotorisk terapi

Det er med kroppen, vi møder og erfarer verden.

Som Psykomotorisk Terapeut arbejder jeg med kroppens bevægemønster, kropsbevidsthed og regulering af musklernes tonus, sådan at du som menneske lærer at lytte, forstå og respekterer kroppens signaler. Du bliver bedre til at tage vare på dig selv og til at være i kontakt med dig selv og andre. Det er en læreproces, som giver bevidsthed om kroppen og sindets muligheder og reaktioner. 

Det er din krop, dine tanker, din oplevelse der er i fokus. Jeg er uddannet til at håndtere de reaktioner din krop udtrykker, når du  går med fysiske og psykiske spændinger.  Jeg bruger en tilgang, som kan hjælpe med at sætte forståelsen af de fysiske og psykiske symptomer ind i en større sammenhæng, således at symptomerne kan forebygges.

Mine kernekompetencer er:

  • Psykomotorisk Terapi og afspænding
  • Relationsarbejde
  • Forebyggelse indenfor fysisk og psykisk ubalance
  • Rehabilitering – et liv med kvalitet
  • Undervisning i krop og bevægelse

Psykomotorisk behandling

Psykomotorisk terapi er integration af krop, psyke, erkendelse og handling.

Ud fra en samtale om henvendelsesårsag og forventning til behandlingen, består et behandlingsforløb af bl.a.:

  • manuel behandling, som regulerer spændingsmønstrer og afbalancerer nervesystemet
  • vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen i bevægelse og hvile
  • instruktion i øvelser
  • samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder

Psykomotorisk behandling handler om at finde ro. Med psykomotorisk behandling bliver du bevidst om kroppens reaktioner i samspillet med nervesystemet, følelser og tankesæt. I takt med at din kropsbevidsthed udvikles, bliver du i stand til at forstå og reagere på kroppens signaler. Det betyder, at du fremadrettet vil kunne håndtere spænding og stress.

Behandlingen foregår stående, siddende og liggende, hvor afspænding danner en rød tråd for hele oplevelsen af at være i den krop, man nu engang har.

Som psykomotorisk terapeut inddrager jeg dig i behandlingen og samarbejdet gør det muligt for dig at tage imod øvelser og teknikker – fordi du har prøvet, hvad der virker på egen krop.

Psykomotorisk behandling er for dig der trænger til en beroligende behandlingsform. De symptomer du mærker er der af en årsag. Du vil lære at forstå sammenhængen mellem dine fysiske og psykiske reaktionsmønstre og du vil trives bedre med din kropsholdning og dit åndedræt.

Baggrund

Måske kender du en afspændingspædagog? I 2010 skiftede de navn til Psykomotorisk Terapeut. Faget har eksisteret siden 1940’erne, udviklet af professionelle kropsterapeuter, elever og psykologer ud fra ønsket om at arbejde med sammenhængen mellem krop, sind og samfund. Faget findes bl.a. også i Portugal, Schweiz, Holland og Frankrig.